Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate

Colectare de date
Prezenta notificare este emisă în temeiul Regulamentul general U.E. privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 („GDPR”). Datele cu caracter personal sunt orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la nume, cod numeric personal, locație, identificatori online, factori de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social.
In momentul crearii unui cont pe siteul www.novorecrut.com va sunt solicitate numele, prenumele, adresa de email , data nasterii, sex, profesie, cod postal, domeniul de activitate, domenii educationale si interese personale.
În plus, vom primi în mod automat și vom înregistra informații de la browser-ul dumneavoastră, inclusiv adresa IP, software-ul precum și pagina solicitată.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice www.novorecrut.com are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorul le furnizeaza. Utilizatorul este obligat sa puna la dispozitia www.novorecrut.com datele, acestea fiind necesare pentru oferirea serviciilor solicitate, în contextul desfășurării proceselor de recrutare, respectiv de a oferi candidatilor posibilitatea cautarii unui loc de munca prin aplicarea la anunturile de angajare publicate pe www.novorecrut.com de angajatori, in caz contrar, refuzul utulizatorului determina imposibilitatea de a oferi serviciile cerute. 
www.novorecrut.com păstreazădatele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este în mod rezonabil necesar, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligațiilor legale aplicabile.
Anticipăm că prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră pentru scopurile menționate în această notificare se va derula pe toată perioada în care aveți statut de utilizator al siteu-lui www.novorecrut.com.
www.novorecrut.com este inregistrat cu nr. 7825/27.04.2021 in Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Carcter Personal.

Dezvaluirea partilor terte
www.novorecrut.com nu vinde, nu negociaza sau transfera catre parți din afară informatiile personale ale utilizatorilor.

Link-uri Externe
Acest site contine link-uri către alte site-uri externe, www.novorecrut.com nu este responsabil pentru practicile de confidentialitate sau continutul acestora.

Dreptul de retragere a consimtamantului
In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, utilizatorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@novorecrut.com cu subiectul „retragere consimtamant”.

Contactarea Site-ului
Dacă utilizatorul are orice întrebare cu privire la politica de confidențialitate, practicile site-ului, sau interacțiunea cu site-ul, poate contacta biroul de informatii prin posta electronica la adresa office@novorecrut.com.